Meldingsformulier klokkenluiden

Met dit formulier voor klokkenluidersmelding kunt u een melding doen bij Norgine met betrekking tot bekende of vermoede wanpraktijken waarbij Norgine betrokken is en die hebben plaatsgevonden of waarschijnlijk zullen plaatsvinden, met inbegrip van pogingen tot wanpraktijken en maatregelen bedoeld om wanpraktijken te verbergen. Relevante overtredingen kunnen criminele activiteiten omvatten, het niet naleven van wettelijke verplichtingen, regelgevende vereisten of een toepasselijke gedragscode in de farmaceutische industrie, gerechtelijke dwalingen, gevaar voor gezondheid en veiligheid, schade aan het milieu, omkoping, het vergemakkelijken van belastingontduiking, financiële fraude of wanbeheer, overtreding van ons intern beleid en procedures en onbevoegde bekendmaking van persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie.

Dit formulier is niet bedoeld voor vragen over productkwaliteit of veiligheid. Als u een mogelijke bijwerking (ongewenst voorval) wilt melden, volg dan de instructies onder “Neem contact met ons op – Een ongewenst voorval melden”.

Wanneer u uw melding indient via dit formulier, zijn de ontvangers van uw melding de Compliance Manager, Senior Director Due Diligence, Chief Legal Officer en Chief Financial Officer van Norgine. Uw melding zal worden behandeld in overeenstemming met het klokkenluiderbeleid van Norgine.

  Alle velden met een * zijn verplicht

  1. Details van de kwestie en betrokken partijen

  Beschrijving*

  Wie was erbij betrokken?*

  2. Uitgiftedatum en -locatie

  Waar deed het probleem zich voor?*

  Wanneer deed het probleem zich voor?*

  3. Foto's of bestanden uploaden

  4. Over jou

  Naam*

  Email*

  Telefoon

  Contactmethode van voorkeur

  5. Relatie tot het bedrijf

  Andere*

  Uw toestemming